Stichting
De Kattenmand

Over Stichting De Kattenmand


De stichting De Kattenmand is opgericht in het jaar 2009. De Kattenmand is een stichting die katten en konijnen opvangt op basis van non-profit. Katten of konijnen die geen huis meer hebben kunnen op de verschillende locaties van Stichting De Kattenmand terecht.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  • Het leed van (zwerf) katten te verminderen
  • Het steriliseren / castreren van (zwerf) katten
  • Het socialiseren van (zwerf) katten
  • Het (herplaatsen) van (zwerf) katten in de regio Molenwaard
  • Het realiseren van de opvang en herplaatsing van afstandskatten vanuit het hele land.

Hoofdlijn beleidsplan 2020-2024:
Stichting De Kattenmand vangt afstandskatten en -konijnen en zwerfkatten en -konijnen op. Daarnaast beschikt de stichting over een dierenambulance. Hiermee wordt dagelijks naar aanleiding van meldingen gereden voor alle soorten dieren. Andere dieren dan katten en konijnen (o.m. vogels, honden, kleinvee en soms andere bijzondere dieren) worden zo snel mogelijk bij professionele zusterorganisaties ondergebracht. De Kattenmand is aangesloten bij Amivedi om verdwaalde dieren snel te herenigen met hun baasje.

Jaarlijks vangen we vele katten en konijnen op en herplaatsen we deze. De Kattenmand kent twee opvanglocaties: de kattenmand voor volwassen katten en gouden konijnenmandjes voor de konijnen en knaagdieren. Daarnaast zijn er opvanggezinnen voor de kittens. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle dieren dagelijks de verzorging en liefde ontvangen die nodig is.

De Kattenmand beschikt over één dierenambulance die volledig is ingericht voor het ophalen van verdwaalde of gewonde dieren. Ook wordt deze ingezet voor dienstverlening aan mensen die met hun dier naar een dierenarts moeten en geen eigen vervoer hebben. De ambulancetelefoon is 24 uur per dag bereikbaar via een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld telefoonnummer: 06-227 35 139.

Onderdeel van het doel is preventie. We streven ernaar om het aantal zwerfdieren te verminderen door het vangen en castreren/ steriliseren van zwerfkatten en castreren van zwerfkonijnen in de Molenwaard. Ook katten en konijnen die niet als zwerver binnen komen en niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn worden geholpen. Bij geplaatste kittens is castratie of sterilisatie in de plaatsingsvoorwaarden als verplichting opgenomen.

Tot slot is een nevendoel van stichting De Kattenmand, educatie. Bewustwording over dierenwelzijn en de maatschappelijke positie van dieren in onze samenleving zien wij als noodzakelijk voor de bevordering van dierenwelzijn in onze samenleving. Desgevraagd bieden wij voorlichting op scholen en zijn wij dagelijks vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over (zorg aan en gedrag van) katten en konijnen. Tientallen stagiairs komen jaarlijks hun maatschappelijke stage doen in De Kattenmand. Fijne bijkomstigheid is dat veel van de stagiairs ook nadien blijven komen.

Het volledige beleidsplan treft u op deze website aan.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Dhr. R. Lagarde - Voorzitter
  • Mw. C. Haanskorf - Penningmeester
  • Mw. H. van der Beek - Secretaris

Beloningsbeleid
De organisatie wordt verder ondersteund door tientallen vrijwilligers die De Kattenmand draaiend houden. Zowel het bestuur alsmede de overige vrijwilligers van Stichting De Kattenmand ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Overzicht gegevens stichting De Kattenmand:
Stichting De Kattenmand
Hoogaarslaan 81a
2957 EK Nieuw-Lekkerland
0184 - 769014

KVK-nummer: 24476712
RSIN / fiscaalnummer: 821499634
UBN-code: 2633994
ING-bank iban: NL49 INGB 0008 6403 83
[email protected]