over de kattenmand

Stichting De Kattenmand

Openingstijden:

Ma, Wo, Vrij: 10:00- 11:30 uur

Zaterdag: 11:00 – 13:00 uur

Hoogaarslaan 81a

2957 EK Nieuw-Lekkerland

Tel: 0184 - 76 90 14

Bankrekening NL49 INGB 0008 6403 83

dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com

Dieren transport

De Kattenmand

06 22735139

Voor meldingen over gevonden / gewonde huisdieren in de Molenlanden

Kunt u contact opnemen met de DIERENAMBULANCE

dienst van Vianen


Tel. 0651111290

 

Over Stichting De Kattenmand

 

De stichting De Kattenmand is opgericht in het jaar 2009. De Kattenmand is een stichting die katten en konijnen opvangt op basis van non-profit. Katten of konijnen die geen huis meer hebben kunnen op de verschillende locaties van Stichting De Kattenmand terecht.

 

De doelstellingen van de stichting zijn:

* Het leed van (zwerf) katten te verminderen

* Het steriliseren / castreren van (zwerf) katten

* Het socialiseren van (zwerf) katten

* Het (herplaatsen) van (zwerf) katten in de regio Molenwaard

* Het realiseren van de opvang en herplaatsing van afstandskatten vanuit het hele land.

 

Hoofdlijn beleidsplan 2018-2022:

Stichting De Kattenmand vangt afstandskatten en -konijnen en zwerfkatten en -konijnen op. Daarnaast beschikt de stichting over een dierenambulance. Hiermee wordt dagelijks naar aanleiding van meldingen gereden voor alle soorten dieren. Andere dieren dan katten en konijnen (o.m. vogels, honden, kleinvee en soms andere bijzondere dieren) worden zo snel mogelijk bij professionele zusterorganisaties ondergebracht. De Kattenmand is aangesloten bij Amivedi om  verdwaalde dieren snel te herenigen met hun baasje.

 

Jaarlijks vangen we vele katten en konijnen op en herplaatsen we deze. De stichting kent drie opvanglocaties: De Kattenmand voor volwassen katten, Gouden mandjes voor kittens en Gouden Konijnenmandjes voor konijnen. Vrijwilligers zorgen ervoor dat alle dieren dagelijks de verzorging en liefde ontvangen die nodig is.

 

De Kattenmand beschikt over één dierenambulance die volledig is ingericht voor het ophalen van verdwaalde of gewonde dieren. Ook wordt deze ingezet voor dienstverlening aan mensen die met hun dier naar een dierenarts moeten en geen eigen vervoer hebben. De ambulancetelefoon is 24 uur per dag bereikbaar via een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld telefoonnummer: 06-227 35 139.

 

Onderdeel van het doel is preventie. We streven ernaar om het aantal zwerfdieren te verminderen door het vangen en castreren/ steriliseren van zwerfkatten en castreren van zwerfkonijnen in de Molenwaard. Ook katten en konijnen die niet als zwerver binnen komen en niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn worden geholpen. Bij geplaatste kittens is castratie of sterilisatie in de plaatsingsvoorwaarden als verplichting opgenomen.

 

Tot slot is een nevendoel van stichting De Kattenmand, educatie. Bewustwording over dierenwelzijn en de maatschappelijke positie van dieren in onze samenleving zien wij als noodzakelijk voor de bevordering van dierenwelzijn in onze samenleving. Desgevraagd bieden wij voorlichting op scholen en zijn wij dagelijks vraagbaak voor iedereen die meer wil weten over (zorg aan en gedrag van) katten en konijnen. Tientallen stagiairs komen jaarlijks hun maatschappelijke stage doen in De Kattenmand. Fijne bijkomstigheid is dat veel van de stagiairs ook nadien blijven komen.

 

Het volledige beleidsplan treft u op deze website aan.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:


Mw. L. de Jong - Voorzitter

Mw. C. Haanskorf - Penningmeester

Mw. H van der Beek - Secretaris


 

Beloningsbeleid

De organisatie wordt verder ondersteund door tientallen vrijwilligers die De Kattenmand draaiend houden. Zowel het bestuur alsmede de overige vrijwilligers van Stichting De Kattenmand ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

 

Overzicht gegevens stichting De Kattenmand:

Stichting De Kattenmand

Hoogaarslaan 81a

2957 EK Nieuw-Lekkerland

0184 - 769014

 

KVK-nummer:24476712

RSIN / fiscaalnummer: 821499634

UBN-code: 2633994

ING-bank iban: NL49 INGB 0008 6403 83 

 

dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com

www.dekattenmand.eu

 

Jaarlijkse activiteiten

Doorlopend opvang en herplaatsing

  • Volwassen katten
  • Kittens
  • Konijnen

 

Dierenambulance

  • Dagelijks trekt de ambulance er op uit na meldingen over dieren in nood
  • Taxiritten als dienstverlening voor huisdieren met hun baasjes die geen eigen vervoer hebben naar de dierenarts

 

Educatie

  • Bieden van maatschappelijke stageplekken leerlingen
  • Vraagbaak voor baasjes van katten en konijn

 

Overige acties

  • Donatieacties via internet
  • Tweejaarlijks blikjesactie Nieuw-Lekkerland
  • Marktstands op braderien en (kerst-)markten

 

Aan de onderkant van deze pagina staan de links naar het jaarverslag 2018, de jaarrekening 2018 de privacyverklaring en het beleidsplan van Stichting De Kattenmand.